Portfolio

Portfolio

Portfolio (15)

Bodrumun artan nufüs oranı, beraberinde eğitim sorunlarını da getirmektedir. Açılan özel okul sayısı, her geçen gün artmaktadır. Devlet okullarında ise aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bilhassa, Bodrumun çevre yerleşmelerinde okul ihtiyacı yükselmektedir.
Bu noktada, bağışçılar en büyük destekçilerdir.
Bölgedeki ilkokul ihtiyacı çok uzun süredir mevcuttur. Çocuklar taşımalı eğitim kapsamında, farklı okullara gönderilmektedir. Bu nedenle, çevre ihtiyaçlarını karşılayabilecek 8 derslik ve küçük bir anaokulu ihtiyaç programı oluşturulmuştur.
Arsa, Bodrum Turgutreis yolu üzerinde, İslamhaneleri Mevkiinde bulunmaktadır. Kuzey güney yönünde eğimli bir arsadır. Arsanın, anayol tarafında genişleyen kısmı, yerleşim için en uygun alan olarak seçilmiştir. Yola cephe veren ve kuzeye bakan kısıma idari birimler yerleştirilmiştir ve sınıflar yolun gürültüsünden uzaklaştırılmıştır.
Avlu etrafında toplanan ve avluya bakan genel mekanlar tasarlanmıştır. Ögretmenler odası avluyu izleyen bir konumdadır. Avlu, tören ve teneffüs alanıdır. İdari blok ayaklar üzerine alınarak, bu alan büyütülmüş ve yönetim için bir giriş oluşturulmuştur.
Arsanın eğimli yapısından faydalanarak, spor alanı bir alt kota yerleştirilmiş. Teneffüs alanı ve spor alanı birbirinden ayrılmıştır.
Hem eğitimciler hem de veliler için yeterli miktarda otopark alanı arsa çevresinde önerilmiştir.


The increasing population of Bodrum brings education problems. The number of private schools opened is increasing day by day. In public schools, there is no increase at the same rate. In particular, the need for schools is increasing in the surrounding settlements of Bodrum.
At this point, donors are the biggest supporters.
Primary school needs in the region have been available for a long time. Children are sent to different schools within the scope of mobile education. For this reason, 8 classrooms and a small kindergarten need program have been established to meet the environmental needs.
The land is located on the Turgutreis Turgutreis road in İslamhaneleri. It is a sloping land in north-south direction. The part of the land, which is enlarged on the main road side, has been selected as the most suitable area for settlement. Administrative units were placed in the north facing section and the classes were removed from the noise of the road.
General spaces are designed around the courtyard and facing the courtyard. The teachers' room is in a courtyard-watching position. The courtyard is a ceremonial and recreation area. This area was enlarged and an entrance was created for the administration. Taking advantage of the sloping structure of the land, the sports field is located on a lower level. The recreation area and the sports area are separated.
Sufficient parking space for both educators and parents has been proposed around the plot.

Wednesday, 06 December 2017 10:35

Zai Cafe Ek Bina

Written by

Bodrum da değişen yaşam kültürü ile beraber mimaride değişim geçirmektedir. Bu süreç, alıştığımız geleneksel Bodrum mimarisinin, modern ve endüstriyel malzeme ile yorumunu kaçınılmaz kılmaktadır. Geleneksel ustaların malzemelerini bulundukları çevreden edinimleri sonucu oluşan mimarinin formu başkalaşım geçirmektedir. Günümüz mimarı endüstriyel malzemeler ile çalışmakta ve mimari formunu oluşturmaktadır. Çelik, cam, betonarme çağdaş yapının ana malzemelerini oluşturmaktadır. Malzemenin sunduğu imkanlar modern yaşamın ihtiyaçlarını geleneksel malzemelere oranla daha yüksek bir seviyede karşılamaktadır. Yapı bu düşünceler ışığında oluşturulmuştur.
Yapı, Konacık mahallesinde, ana yola yakın, içinde asırlık zeytin ağaçları ile dolu olan arsa içinde konumlanmıştır. Arsada bulunan komşu bina kitap evi ve kafe olarak kullanılmakta olup, aynı düşüncenin devamı olarak tasarlanmıştır. Zeytin ağaçlarının yaratmış olduğu atmosfer tasarıma yansıtılmak istenmiştir.
Yapı mevcut binanın eklentisi olarak tasarlanmıştır. Mevcut betonarme yapı her iki yanından çelik ve camdan oluşan mekanlar ile sarılarak, şeffaf geçişler sağlanmıştır. Asırlık zeytin ağaçları iç kısmın her noktasından algılanmakta ve içi dışı tek mimari alan olarak sunulmaktadır.


Zai Cafe

Changes in cultural life of Bodrum initiate changes in its architecture as well. This brings along an inevitable reinterpretation of the familiar traditional Bodrum architecture with the use of modern and industrial materials. The architectural form that was born out of the use of materials obtained locally by the traditional craftsman is going through a transformation. Today's Architects are working with industrial materials and forming their own architectural styles. Steel, glass and reinforced concrete are constituting the principal materials of modern projects. Such materials meet the needs and demands of modern life in an ever increasing proportion as compared to the traditional materials. This project is a product of such considerations.

The building is located in a plot which is close to a main road in Konacık Region and is full of really old olive trees. The neighbouring building in the plot is used as a book-store and cafe and was designed with same considerations in mind. It was intended that the ambiance created by the olive trees should have reflections in the project.

The construction is designed as an additional facility to the present building. Transparent continuity to the present reinforced concrete building has been achieved via steel and glass additions that surround the building on both sides.The century-old olive trees stay within sight from all internal locations so that the whole site is able to present itself as a single architectural entity.

Wednesday, 24 August 2016 13:48

YENER EVİ

Written by

Bodrum yarımadasında gözlenen yapılarda, araziye açılan ve giriş olarak da kullanılan teras, iki ocaklı uzun oda, ara kat, kalın duvar ve süslü baca karakteri, geleneksel müskebi (ortakent) evlerinde de görülür. Yapılara uzun kenarlarının ortasına yakın bir yerden girilir.Yapının tasarım dilini oluştururken bu kalıp esas alınmıştır. İki dikdörtgen prizmadan oluşturulan yapıya orta noktasından girilmiş ve ara kat oluşturulmuştur. Süslü baca karakteri modernize edilmiştir. Formu tanımlayan esas unsur , yörenin dikkate değer yapı formu olan sarnıçların modern bir yorumundan oluşturulmuştur.


YENER HOUSE

In Bodrum peninsula , traditional Müskebi/Ortakent houses  have a terrace (which is  entrance(in the middle of long side) and also open to the garden area) , a long room with 2 stoves, mezzanine floor , thick walls and decorative chimney. All these are the main characteristics of Müskebi/Ortakent houses.

Within the framework of this layout, while we were developing the design process in this building , entrance  takes as an main idea.

Which  is in the middle of two rectangular  prism  and  it also provides a  mezzanine floor.

Traditional decorative chimney modernized.

The main component of the building is coming from the remarkable form of traditional water storage tank in the Bodrum peninsula.

Wednesday, 24 August 2016 13:41

Sahiller için modüler büfe tasarımı

Written by

Turizm potansiyeli yüksek yörelerde, plaj alanlarında yeme, içme, dinlenme, wc, duş gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan oluşturmak amacı tasarımın esasını oluşturmuştur.Doğaya ve çevreye en az müdahalenin yapılabileceği, mümkün olduğu kadar zemine az basan çevresiyle barışık, gerektiğinde hızla sökülen pratik bir yapı fikri ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımla yapı modüler bir sistemle kurulmuştur. Kolay nakledilmesi, kurulup sökülmesi yapım sistemine yansıtılmıştır. Malzeme olarak ahşap seçilmiş, plaj alanlarında en doğal görüntüyü vereceği düşünülmüştür.


Modular refresment stand for beaches:
It is designed for places where have tourism potential . It is developed for an area on the beach which has obtained for food, rest, shower and w.c.
The idea comes with in practical modular structure which is consistent in environment.
In the design process we take care for natural environment and not to interfere and not to cover the ground .
It is an modular design which can be take into the pieces when it needs and move to another place .
Wood is used as an main material .This modular wooden refreshment stand has natural view which is compatible for beach and its environment.

Saturday, 06 August 2016 11:08

YALIKAVAK MARİNA

Written by

KIYI VE KENT İLİŞKİSİNDE MARİNALAR YARATTIKLARI KÜLTÜREL SOSYAL VE EKONOMİK POTANSİYEL NEDENİYLE MİMARİNİN ÖNEMLI TASARIM ALANLARINDAN BİRİDİR.

 DENİZ KARA İLİŞKİSİNDE OLDUĞU KADAR KARADAN DENİZE GEÇİŞTE DE ÖNEMLI TESİSLER BARINDIRAN MARİNALAR,  KENTİN KIYI BANDINDA KAMUSAL ALANLAR  OLARAK KULLANILMAYA OLANAK VERECEK ŞEKİLDE PLANLANMALIDIR.

YALIKAVAK MARİNA, KULLANIMA AÇILDIĞINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE, KENT İLE BÜTÜNLEŞMEK VE ONUN BİR PARÇASI OLMAK KONUSUNDA DİRENÇ GÖSTERMEKTEDİR. TASARIM KURGUSU, BU OLGUYU DESTEKLEMEKTEDİR. OYSA, KENTİN KIYI BOYUNCA OLDUKÇA UZUN BİR YÜRÜYÜŞ BANDI OLMASINA RAĞMEN, MEVCUT MARİNA BU AKSA BİR SET ÇEKIP ONU DIŞLAMAKTA VE BÜNYESİNE ALMAMAKTADIR. KENTİN MERKEZİNDE OLUPTA, KENTE KÜSEN BİR YAPIDA OLUŞAN MARİNA HİÇ BİR KAMUSAL ALAN YARATMAMAKTA VE KENDİNİ YANLIZLAŞTIRMAKTADIR.

BU NEDENLE, ÖNCELIKLI OLARAK MERKEZİN YAYA AKSLARININ MARİNA İLE BULUŞTURULMASI  AMACIYLA, MERKEZE YAKIN  AKS ÜZERINDE KAMUSAL ALANLAR ÖNERILMISTIR. ÇARSI GRUBU VE SOSYAL AKTİVİTELER MEVCUT ÇEKEK YERİNİN OLDUĞU ALANDA ÖNERILEREK,  KIYI BOYUNCA DEVAM EDEN YAYA AKSI MARİNANIN İÇERİSİNE ALINMIŞTIR.  BU KENTLİNİN MARİNA İLE KAYNAŞMASINI SAĞLAYACAK VE TİCARİ CANLANMA GETİRECEK BİR TASARIM YAKLAŞIMIDIR.

MEVCUT GÜMRÜK ALANI OLDUĞU YERİN AKSİNE DAHA MERKEZE YAKIN BİR BÖLGEYE ALINARAK KENT MERKEZİNE YAKINLAŞTIRILMIŞTIR. GELECEKTE BU ALANDA DAHA BÜYÜK YOLCU GEMİLERİNE OLANAK SAĞLAYACAĞI VE MERKEZ ALAN TİCARETİNE KATKISI DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR.

İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK AMACIYLA TÜM TESİS RÜZGAR ENERJİ İLE DONATILARAK ELDE EDİLEN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE ÇARSI GRUBUNDA SICAK YAZ GÜNLERİNDE SERİNLETİCİ PERVANELER PLANLANMIŞTIR.

YALIKAVAK BÖLGESİNİN, BİLHASSA KIŞ AYLARINDA AŞIRI RÜZGARLI OLMASI NEDENİYLE, ASMA GERME SİSTEMLERDEN KAÇINILMIŞ ONUN YERİNE DAHA STATİK, DELİKLİ KANOPİ SİSTEMLERİ ÜST ÖRTÜ OLARAK TERCİH EDİLMİŞTİR.

MEVCUT ANFİ-TİYATRO OLDUĞU ALANDA KORUNMUŞ, SADECE ÇEVRESI TEKRAR DÜZENLENMİŞTİR.

ÇEKEK YERİ MEVCUT ALANDAN ALINARAK, KENTE GÖRE DAHA PASİF BİR NOKTAYA ALINMIŞTIR.

MEVCUT ADA ŞUAN KULLANILMAMAKTADIR. BU ALANDA  KAMUYA AÇIK OTEL RESTAURANT, DISCO V.B KAMUSAL ALANLAR ÖNERILMISTIR. BU ALANA DENİZDEN DE GELECEKLERİ DÜŞÜNEREK ÖNÜNDE BİR YANAŞMA ALANI ÖNERILMISTIR.

YALIKAVAK MERKEZ ALANDA VE MEVCUT MARİNADA YETERLİ OTOPARK BULUNMAMAKTADIR. BU SORUN YAZ  AYLARINDA  EN ÜST SEVİYELERE ULAŞMAKTADIR. BU NEDENLE HEM KENT MERKEZİNE HEMDE MARİNAYA HİZMET EDECEK OTOPARK ALANLARI ÖNERILMISTIR.

 

Monday, 31 August 2015 08:01

Ole Olesen Evi

Written by
Thursday, 28 July 2016 06:45

Nimet Evi

Written by

Bu yapıya, bodrumun karakteristik özelliği olan, araziye açılan teraslar, ocaklı uzun oda, ara kat, süslü baca gibi tüm unsurlar yansıtılmıştır. Yapının gücü, mimarisi ile insanı kuşatan, formların farklılaşması ile çeşitlilik üreterek yarattığı tarzda yatar. Yani Akdenizli olmak gibi, bir ülkenin ötesinde bir iç denizin çevresinde yaşayan tüm insanların o deniz gibi rengarenk, kah huzurlu, kah deli dolu olması gibi. Bir ülkeye değil, bir denize kendini ait hissetmek gibi. Bu yüzden bu yapı, tüm bunların yanında gücünü akdeniz mimarisindeki gibi dik yamaçların teraslanmasından almaktadır. Teraslar, yapı ile bütünleşirken yatay doğrultuda eşit aralıklarla ve dikine doğrultuda eşit yükseklikte yamaç yönünde yükselir. Tüm bunlar, terasların bir yapı olarak algılanmasını sağlar. Ve ana yapı ile bütünleştirir.


NİMET HOUSE
In this building has the main characteristics of the traditional Bodrum house design.(open terraces,mezzanine floor,decorative chimney,long room with stove).
In this type of design different kind of forms creates variety and creates form. It seems like mediterranean culture that people living arraound like an inlandsea where people belongs to colorfull mediterranean architecture
This building gains its power from terraces like mediterranean hillside architecture.
Terraces connects with the main building with Vertical and horizontal integration and all of these perceive as an individual building.

Monday, 31 August 2015 08:04

Villa Deka

Written by

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Tilkicik koyuna hakim, eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed for the living of a family from İstanbul in Yalıkavak. The project is dominating the Yalıkavak Tilkicik bay, on a sloping terrain. The entrance to the property is located at the lowest terrain point. This point is also creating the beginning of the design. The terrain structure completly has affected the design.

The main building is located at the highest elevation and view. This elevation brings a visual richness and the west-sun effects.The design is effected by these points. Wide pergolas are creating shady areas. Living is planned from inside to outside, from pool to shady terraces.
The Bodrum building model is choosen, a rectangle building form, main using of the ground floor, living is leaded to the terrace. İnside to outside, outside to inside modern style of living.

Monday, 31 August 2015 08:04

TÜRKBÜKÜ MODERN

Written by

Bir emlak firması için Türkbükü Mevkiinde yaz kış yaşanabilecek bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Türkbükü koyuna hakim, düz bir arazide konumlanmıştır.
Bina deniz ve havuz manzarasını bütünleştiren bir konumda tasarlanmıştır. Bu görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


TÜRKBÜKÜ MODERN

İs created for a estate company which make possible to live in summer and winter in Türkbükü. The project is located at the Türkbükü Bay on a flat area. 

The project puts sea and pool view together. This creates a view richness and also opens it to the west sun. The design is affected by these points. Living is planned from inside to outside, daily life will occur at the pool and shady terrace.
Based on the Bodrum building style, rectangle building form, wide ground floor using, living leading to the terrace. İnside to outside, outside to inside, modern style of living.

Monday, 31 August 2015 08:04

PALMARINA PERSONEL LOJMAN BLOKLARI

Written by


Bodrum da gelişmekte olan turizm, beraberinde destek yatırımlarını da gerektirmektedir. Artan personel ihtiyacı sonucu, mevsimlik işgücü yerine kalıcı ve profesyonel işgücü oluşturmak için istihdam zorunlu hale gelmektedir. Bu konu, Bodrum daki işletmelerin önemli bir konusu haline gelmiştir. Çalışan personelin verimliliğini arttırılması barınma ve ulaşım sorunlarının çözümü ile başlamaktadır.
Personel lojmanı olarak inşa edilecek bu yapı, Bodrum un oluşmuş olan mimari karakterine ve imar koşullarına uyumu ararken çevresi ile barışık bir mekan yaratması tasarımın ön koşulu olmuştur. Yağmur sularını toplayan sıcak suyunu güneşten elde eden, kendi hafriyatında çıkan taş ile cephesini oluşturan yani kendi doğasıyla barışık bir yapı oluşturulmuştur.
Yapılaşma koşullarının düşük tutulması ve programın yüklü olması nedeniyle yatakhaneler bölümü ranzalı bir sistem ile planlanırken yöneticiler kısmı apart otel tarzında tasarlanmıştır. Personelin sosyal yaşamı ve dinlenme ihtiyaçları için kafeterya ve havuz kısımlarının yanında fitness gibi aktivite alanları oluşturulmuştur.


HOUSİNG FOR PALMARİNA STAFF

For the developing tourism in Bodrum there is a need for supporting investments. There is increasing need for staff, for seasonal and professional work and with this there is a need for their housing. At first transportation and living points has to be solved for a efficient working staff.
Staff housing has to be appropriate to Bodrum’s characteristic architecture and environment. Collecting rain-water, using solar-energy for warm water and using its own ground material coming out at its construction, are appropriate solutions.
For a economic result sleeping parts are solved with bunk be

Page 1 of 2
Header Style
Menu Style
Color :