Displaying items by tag: Residential

Monday, 31 August 2015 08:01

Ole Olesen Evi

Published in Portfolio
Thursday, 28 July 2016 06:45

Nimet Evi

Bu yapıya, bodrumun karakteristik özelliği olan, araziye açılan teraslar, ocaklı uzun oda, ara kat, süslü baca gibi tüm unsurlar yansıtılmıştır. Yapının gücü, mimarisi ile insanı kuşatan, formların farklılaşması ile çeşitlilik üreterek yarattığı tarzda yatar. Yani Akdenizli olmak gibi, bir ülkenin ötesinde bir iç denizin çevresinde yaşayan tüm insanların o deniz gibi rengarenk, kah huzurlu, kah deli dolu olması gibi. Bir ülkeye değil, bir denize kendini ait hissetmek gibi. Bu yüzden bu yapı, tüm bunların yanında gücünü akdeniz mimarisindeki gibi dik yamaçların teraslanmasından almaktadır. Teraslar, yapı ile bütünleşirken yatay doğrultuda eşit aralıklarla ve dikine doğrultuda eşit yükseklikte yamaç yönünde yükselir. Tüm bunlar, terasların bir yapı olarak algılanmasını sağlar. Ve ana yapı ile bütünleştirir.


NİMET HOUSE
In this building has the main characteristics of the traditional Bodrum house design.(open terraces,mezzanine floor,decorative chimney,long room with stove).
In this type of design different kind of forms creates variety and creates form. It seems like mediterranean culture that people living arraound like an inlandsea where people belongs to colorfull mediterranean architecture
This building gains its power from terraces like mediterranean hillside architecture.
Terraces connects with the main building with Vertical and horizontal integration and all of these perceive as an individual building.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:04

Villa Deka

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Tilkicik koyuna hakim, eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed for the living of a family from İstanbul in Yalıkavak. The project is dominating the Yalıkavak Tilkicik bay, on a sloping terrain. The entrance to the property is located at the lowest terrain point. This point is also creating the beginning of the design. The terrain structure completly has affected the design.

The main building is located at the highest elevation and view. This elevation brings a visual richness and the west-sun effects.The design is effected by these points. Wide pergolas are creating shady areas. Living is planned from inside to outside, from pool to shady terraces.
The Bodrum building model is choosen, a rectangle building form, main using of the ground floor, living is leaded to the terrace. İnside to outside, outside to inside modern style of living.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:04

TÜRKBÜKÜ MODERN

Bir emlak firması için Türkbükü Mevkiinde yaz kış yaşanabilecek bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Türkbükü koyuna hakim, düz bir arazide konumlanmıştır.
Bina deniz ve havuz manzarasını bütünleştiren bir konumda tasarlanmıştır. Bu görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


TÜRKBÜKÜ MODERN

İs created for a estate company which make possible to live in summer and winter in Türkbükü. The project is located at the Türkbükü Bay on a flat area. 

The project puts sea and pool view together. This creates a view richness and also opens it to the west sun. The design is affected by these points. Living is planned from inside to outside, daily life will occur at the pool and shady terrace.
Based on the Bodrum building style, rectangle building form, wide ground floor using, living leading to the terrace. İnside to outside, outside to inside, modern style of living.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:04

PALMARINA PERSONEL LOJMAN BLOKLARI


Bodrum da gelişmekte olan turizm, beraberinde destek yatırımlarını da gerektirmektedir. Artan personel ihtiyacı sonucu, mevsimlik işgücü yerine kalıcı ve profesyonel işgücü oluşturmak için istihdam zorunlu hale gelmektedir. Bu konu, Bodrum daki işletmelerin önemli bir konusu haline gelmiştir. Çalışan personelin verimliliğini arttırılması barınma ve ulaşım sorunlarının çözümü ile başlamaktadır.
Personel lojmanı olarak inşa edilecek bu yapı, Bodrum un oluşmuş olan mimari karakterine ve imar koşullarına uyumu ararken çevresi ile barışık bir mekan yaratması tasarımın ön koşulu olmuştur. Yağmur sularını toplayan sıcak suyunu güneşten elde eden, kendi hafriyatında çıkan taş ile cephesini oluşturan yani kendi doğasıyla barışık bir yapı oluşturulmuştur.
Yapılaşma koşullarının düşük tutulması ve programın yüklü olması nedeniyle yatakhaneler bölümü ranzalı bir sistem ile planlanırken yöneticiler kısmı apart otel tarzında tasarlanmıştır. Personelin sosyal yaşamı ve dinlenme ihtiyaçları için kafeterya ve havuz kısımlarının yanında fitness gibi aktivite alanları oluşturulmuştur.


HOUSİNG FOR PALMARİNA STAFF

For the developing tourism in Bodrum there is a need for supporting investments. There is increasing need for staff, for seasonal and professional work and with this there is a need for their housing. At first transportation and living points has to be solved for a efficient working staff.
Staff housing has to be appropriate to Bodrum’s characteristic architecture and environment. Collecting rain-water, using solar-energy for warm water and using its own ground material coming out at its construction, are appropriate solutions.
For a economic result sleeping parts are solved with bunk be

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:03

Oranio Homes

Bodrum da gelişen emlak sektörü için Yalıkavak’ta yaz ve kış yaşam sunan konutlar elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Geriş Mevkii deniz manzarasının hakim olduğu, yaklaşık yüzde kırk eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin doğusunda yer almaktadır. Manzara kuzey yönündedir. Yalıkavak şehir manzarası ve marina konumu tasarımın oluşumunda etken olmuştur. Arsanın dar yapısı ve program nedeniyle yönlenme kuzey ve doğu cephelerindeki teraslar ile desteklenmiştir.
Yapı, Bodrum taş yapı modeline öykünmüştür. Geleneksel beyaz düz damlı taş evlerin beraberinde görülen çatılı yapılar esas alınmıştır. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed fort he growing real estate sector, for the need of summer-winter living buildings. The project area is located in Yalıkavak Geriş with a wide sea view on a 40 % sloping place. The entrance to the place is from the east direction. The sea view is at the north direction. The Yalıkavak city view and the place of the Marina has formed the Project. The location of the project is supported by the terraces on the north and east directions.
The building is affected by the Bodrum stone style. Traditional white flat white roof , stone buildings inspired the project. Rectangle building form,wide ground floor use, living is taken to the terrace, inside to outside, outside to inside way of life is choosen in a modern style.

 
Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:03

ENDER MOĞOL EVİ

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Frenkazmağı koyunda, manzaranın hakim olmadığı, düz bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin güneyinde yer almaktadır. Manzara kuzey yönündedir. Arsanın üçgen, dar uzun yapısı, tasarımın oluşumunda etken olmuştur. Kuzeye bakan, salonun güneşden daha çok faydalanması için güneye bakan yol cephesine geniş pencereler açılmıştır. Geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Yapı, Bodrum taş yapı modeline öykünmüştür. Geleneksel ana yapı ve onun eki olan müştemilat formu esas alınmıştır. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


ENDER MOGOL
This project is formed for family from İstanbul which can live in the summer in Yalıkavak. The project is placed at the Frenk Azmağı Bay, on a flat ground. The project entrance is from the south direction. The triangle-long form of the area affected the design. The living room is placed to the north direction for getting the best sunlight, the part to the south direction is completed with wide windows. Wide pergolas are used for shady areas. Living is planned from inside to outside, daily living will take place from pool to the shady terrace.
The building is formed like the Bodrum stone style, traditional main building and outbuilding form is choosen. Rectangle building form, wide ground floor using, outside to inside, inside to outside living is choosen in a modern style.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:03

AB MEIJER EVİ

AB EVİ
Hollandalı geniş bir aile için Yalıkavakta yaz ve kış yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak körfezine hakim , oldukça eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Kalabalık bir aile ve misafir çokluğu programın yüklü olmasına neden olmuştur. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, kuzey kuzeybatıdan gelen hakim rüzgarlara da açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulmuştur. Yaşam iç avlu ile bu olumsuz etkiden korunmuştur.
Bodrum yapı tipinin klasik modeli yerine, onun yaşam felsefeni kullanan bir yaklaşım seçilmiştir. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern tasarım anlayışı kullanılmıştır.


AB HOME

This is designed for a possible use for a big dutch family to live in Yalıkavak for summer and winter time. This Project is dominating the bay of Yalıkavak on a quite sloping property. The entrance to the property is from the lowest elevation. This elevation is also the beginning point of the design. This special terrain is used completly for designing a place for a big family and its visitors.

The main building part is situated on the highest elevation. This elevation creates a visual richness and also takes the north, north-west winds. The design is effected by these points. Life and the inner patio is affected of these negative effects.
Instead of the classic Bodrum type of building its living philosophy is used. A rectangle builing form, wide using of the floor, which is taking living to the terrace, leading inside to outside, outside to inside for a modern design thought.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:03

2h Evi

Konsept ; Zemine açılan terastan giriş, Ocaklı uzun oda, Düz dam, Süslü baca.
Yer ve İklim; Arazinin konumu bir yönlendirici ve sınırlayıcı etkisiyle yapının konumlanmasında etkili olmuştur. Batı güneşine kapanırken güneydoğuya açılan yapı formu plan şemasının oluşmasında etkili olmuştur. İklim pencere boşluklarının şekli,
ölçeği, ve konumlarında belirleyici olurken, geleneksel yapı ölçülerine bir gönderme yapılmaktadır. Güneydoğuya açılan bahçe ve kuzeybatıya kapanan terasın konumlanmasında iklimsel özellikler etken olmuştur.
Form ve Tasarım; Geleneksel tasarımın gücünü kullanarak, bir kopyacı gibi davranıp yapı geleneğinden gelen yalın ama güçlü bir yapı formu tercih edilmiştir.

Malzeme seçiminde ekonomi; yapının oluşumunda belirleyici olmuştur. Araziden elde edilen doğal taş, yapının çevresini oluştururken, yapı cephesi geleneksel taş cephelere öykünerek sıva ile ekonomik bir çözüm oluşturulmuştur.2H house
Concept: Entrance terrace opens garden area , roof terrace, long room with stove, decorative chimney.Land and Climate :Land has an boundry effect on designning process.Climate design has also effect on windows scale.Scale of the whole house has an deep connection with traditional Bordum house building scale.Form and Design:Building using its power from the traditional house design which has simple but strong building form.Economical materials has an effect on the building period.The stones of the concstruction site is used on garden bourderies. And different kind of plaster technic is used on the facade which has an identical similarity with traditional Stone house facades.

Published in Portfolio
Monday, 31 August 2015 08:00

Teni Evleri

Bodrum Yalıkavak beldesi, Aratepe mevkiin de üç farklı konumdaki parsellerden oluşan yapılar topluluğudur. Bölgenin kendine özgü hakim yapı tipi oluşmuş ve beraberinde yapı tarihindeki yerini almıştır. Yapının evrimi sürecinde yerleşimlerin yaşadığı ani değişimler, hızlı gelişen yapım teknikleri, sosyal haraketlilikler, yapı tipinde gelenekselden uzaklaşmalar getiriyor. Kent yaşam kültürünün, kır yaşam kültürüne baskın çıkması sonucunda geleneksel yapılar bozulmakta ve yeni bir yapı kültürü oluşmakta, beraberinde geçmişin hafızası silinmektedir.


Geleneksel yapıyı oluşturan yapıcının yaklaşımıyla , çağdaş düşüncenin ve eğitimin ışığında eşdeğer bakış açıları gerektirmektedir. Bu görüşler doğrutusunda ; Yapıyı şekillendiren arsayı okumak, iklimini hissetmek ve bunları yapıya bir dil olarak yansıtmak. Geleneksel yapılardaki dış mekanla bütünleşen iç mekan, yeşil alana açılım, güneşten korunaklı geniş teraslar , dikdörtgen ve kare gibi yalın formlar, düz teras damlar, beyaz kireç boyalı yüzeyler, arsanın doğal yapısıyla çatışma yerine eğimli araziyle en iyi uyum, yapının tasarımında etkileyici unsurları oluşturmaktadır. Geleneksel yapı ustaları yapı malzemelerini doğal çevreden seçerken , çağdaş yapıcılar endüstüriyel yapı malzemelerini tercih ederler.Bu yapının evrimleşme sürecinde bir aşama olarak kabul edilmiş ve tercihler bu yönde kulllanılmıştır. Malzeme seçimlerinde de sadeleştirme yapılarak geleneksel yapıcının kullandığı taş , toprak , kireç ahşap malzeme düzenine karşılık beton, çelik, alüminyum, boya gibi endüstüriyel yapı malzemeleri kullanılmıştır.


Arsaların birinci bölümünde , yerleşimin aynı zamanda karşılama noktasında dikdörtgen yapı formlu apart daireler önerilirken, ikinci bölümde kare formlardan oluşan yapı topluluğu oluşturulmuş ve arazinin yüksek meyilinden de faydalanarak her katından hemzemin dubleks apartlar önerilmiştir. Arsanın üçüncü bölümü hem eğim bakımından sakin bir konumda hemde manzara faktörünün çeşitliliğine sahip olması bu alanın dikdörtgen formlu villa yapılaşması için uygun yer olarak seçiminde etken olmuştur


TENI HOUSE
The project is in the Bodrum Yalıkavak town Aratepe place which is a group of buildings that take form of three different location plots.

The area has it is own special architectural structure, nevertheless it has taken a place in the history.

During architectural development, because of the sudden changes, fast growing building techniques and social movements, the town has started to come away from the traditional idea of building.

The impact of the modern city lifestyle on the town has created a new concept of construction and diminished the past memory.

In the traditional approach of the architecture it is necessary to have a modern view and education. Following these, being able to analyse the landscape, climate and projecting everything onto building as a language of the architect.

In the traditional buildings the external place integrates the internal and open green plan, large sun protected terrace, rectangle and square bare forms, flat terrace roofs, white lime painted surfaces create the principles of the project in coordination, instead of contrasting the natural way of landscape.

Traditional constructors choose their building materials from the nature itself while the modern ones prefer the industrial materials.

This has been taken as a level of evolutional process building. And, preferences have been applied, accordingly.

Modern industrial materials have been used such as stainless steel, aluminium, concrete and paint by simplifying the choice of the traditional construction materials.

In the first part of the building site, which is at the same time the meeting point of the rectangular formed apart houses have been introduced and, in the second part, a group of square formed buildings have been introduced to the landscape by using the level of the slope and duplex houses have been suggested on each level.

The third part of the building site, with being a suitable area had a huge factor in choosing the perfect place for building the rectangular formed Villas.

Published in Portfolio
Header Style
Menu Style
Color :