Super User

Super User

Super User

Thursday, 28 July 2016 06:45

Nimet Evi

Bu yapıya, bodrumun karakteristik özelliği olan, araziye açılan teraslar, ocaklı uzun oda, ara kat, süslü baca gibi tüm unsurlar yansıtılmıştır. Yapının gücü, mimarisi ile insanı kuşatan, formların farklılaşması ile çeşitlilik üreterek yarattığı tarzda yatar. Yani Akdenizli olmak gibi, bir ülkenin ötesinde bir iç denizin çevresinde yaşayan tüm insanların o deniz gibi rengarenk, kah huzurlu, kah deli dolu olması gibi. Bir ülkeye değil, bir denize kendini ait hissetmek gibi. Bu yüzden bu yapı, tüm bunların yanında gücünü akdeniz mimarisindeki gibi dik yamaçların teraslanmasından almaktadır. Teraslar, yapı ile bütünleşirken yatay doğrultuda eşit aralıklarla ve dikine doğrultuda eşit yükseklikte yamaç yönünde yükselir. Tüm bunlar, terasların bir yapı olarak algılanmasını sağlar. Ve ana yapı ile bütünleştirir.


NİMET HOUSE
In this building has the main characteristics of the traditional Bodrum house design.(open terraces,mezzanine floor,decorative chimney,long room with stove).
In this type of design different kind of forms creates variety and creates form. It seems like mediterranean culture that people living arraound like an inlandsea where people belongs to colorfull mediterranean architecture
This building gains its power from terraces like mediterranean hillside architecture.
Terraces connects with the main building with Vertical and horizontal integration and all of these perceive as an individual building.

Friday, 22 July 2016 10:44

Basında Hamdi Erdoğan

Friday, 22 July 2016 10:26

NTV Röportaj

Seçim Nabzı Programı Muğla Özel Yayını

Friday, 22 July 2016 10:20

ATV Röportaj

 Usuluk Tabiat Parkı İmar Planlarına ve Ruhsatlarına itirazlar yapıldı Bodrum Torba mevkiindeki Usuluk Mesire Alanı, Tabiat parkına hukuksuz olarak dönüştürülmüş ve sonrasında yapılaşmaya açılmıştır. Tamamen hukuka aykırı yollarla kamuya ait bir orman alanı yağmalanmış ve talan edilmiştir. Bütün süreç boyunca devam eden ve etmekte olan hukuksal mücadelemiz görece olumlu bir aşamaya gelmiştir. İdare mahkemesi önce imar planının yürütmesini durdurmuş, ardından yapı ruhsatlarını iptal edip yapılan hukuksuzluğu tescillemiştir. Bu durumu halka duyurmak için 13 Haziran 2014 te Usuluk tabiat Parkı girişinde basın açıklaması yapılmıştır.


 

Geçtiğimiz hafta sessiz sedasız şekilde 26. Dönem başkanlık ve yönetim kurulu seçimini gerçekleştiren Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Hamdi Erdoğan başkanlığında ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi.

Monday, 31 August 2015 08:04

Villa Deka

İstanbullu bir aile için Yalıkavak’ta yazın yaşabilecekleri bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Tilkicik koyuna hakim, eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin en düşük kotunda bulunmaktadır. Bu kot aynı zamanda, tasarımın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Programın arazide yerleşimi için eğimden en üst seviyede yararlanılmıştır.
Ana bina manzaraya hakim en üst kota alınmıştır. Bu kot görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed for the living of a family from İstanbul in Yalıkavak. The project is dominating the Yalıkavak Tilkicik bay, on a sloping terrain. The entrance to the property is located at the lowest terrain point. This point is also creating the beginning of the design. The terrain structure completly has affected the design.

The main building is located at the highest elevation and view. This elevation brings a visual richness and the west-sun effects.The design is effected by these points. Wide pergolas are creating shady areas. Living is planned from inside to outside, from pool to shady terraces.
The Bodrum building model is choosen, a rectangle building form, main using of the ground floor, living is leaded to the terrace. İnside to outside, outside to inside modern style of living.

Monday, 31 August 2015 08:04

TÜRKBÜKÜ MODERN

Bir emlak firması için Türkbükü Mevkiinde yaz kış yaşanabilecek bir konut elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Türkbükü koyuna hakim, düz bir arazide konumlanmıştır.
Bina deniz ve havuz manzarasını bütünleştiren bir konumda tasarlanmıştır. Bu görsel zenginlik yaratırken aynı zamanda, batı güneşinin yatay etkisine açık hale gelmektedir. Tasarım bu kurgu etrafında oluşturulurken, geniş teras saçakları gölgeli alanlar oluşturmak için kullanılmıştır.. Yaşam içten dışa doğru kurgulanmış ve günlük hayat havuz başında gölgelikli terasa taşınmıştır.
Bodrum yapı modeline öykünen, Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


TÜRKBÜKÜ MODERN

İs created for a estate company which make possible to live in summer and winter in Türkbükü. The project is located at the Türkbükü Bay on a flat area. 

The project puts sea and pool view together. This creates a view richness and also opens it to the west sun. The design is affected by these points. Living is planned from inside to outside, daily life will occur at the pool and shady terrace.
Based on the Bodrum building style, rectangle building form, wide ground floor using, living leading to the terrace. İnside to outside, outside to inside, modern style of living.

Monday, 31 August 2015 08:04

PALMARINA PERSONEL LOJMAN BLOKLARI


Bodrum da gelişmekte olan turizm, beraberinde destek yatırımlarını da gerektirmektedir. Artan personel ihtiyacı sonucu, mevsimlik işgücü yerine kalıcı ve profesyonel işgücü oluşturmak için istihdam zorunlu hale gelmektedir. Bu konu, Bodrum daki işletmelerin önemli bir konusu haline gelmiştir. Çalışan personelin verimliliğini arttırılması barınma ve ulaşım sorunlarının çözümü ile başlamaktadır.
Personel lojmanı olarak inşa edilecek bu yapı, Bodrum un oluşmuş olan mimari karakterine ve imar koşullarına uyumu ararken çevresi ile barışık bir mekan yaratması tasarımın ön koşulu olmuştur. Yağmur sularını toplayan sıcak suyunu güneşten elde eden, kendi hafriyatında çıkan taş ile cephesini oluşturan yani kendi doğasıyla barışık bir yapı oluşturulmuştur.
Yapılaşma koşullarının düşük tutulması ve programın yüklü olması nedeniyle yatakhaneler bölümü ranzalı bir sistem ile planlanırken yöneticiler kısmı apart otel tarzında tasarlanmıştır. Personelin sosyal yaşamı ve dinlenme ihtiyaçları için kafeterya ve havuz kısımlarının yanında fitness gibi aktivite alanları oluşturulmuştur.


HOUSİNG FOR PALMARİNA STAFF

For the developing tourism in Bodrum there is a need for supporting investments. There is increasing need for staff, for seasonal and professional work and with this there is a need for their housing. At first transportation and living points has to be solved for a efficient working staff.
Staff housing has to be appropriate to Bodrum’s characteristic architecture and environment. Collecting rain-water, using solar-energy for warm water and using its own ground material coming out at its construction, are appropriate solutions.
For a economic result sleeping parts are solved with bunk be

Monday, 31 August 2015 08:03

Oranio Homes

Bodrum da gelişen emlak sektörü için Yalıkavak’ta yaz ve kış yaşam sunan konutlar elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Proje alanı, Yalıkavak Geriş Mevkii deniz manzarasının hakim olduğu, yaklaşık yüzde kırk eğimli bir arazide konumlanmıştır. Arsanın cephe aldığı giriş yolu arazinin doğusunda yer almaktadır. Manzara kuzey yönündedir. Yalıkavak şehir manzarası ve marina konumu tasarımın oluşumunda etken olmuştur. Arsanın dar yapısı ve program nedeniyle yönlenme kuzey ve doğu cephelerindeki teraslar ile desteklenmiştir.
Yapı, Bodrum taş yapı modeline öykünmüştür. Geleneksel beyaz düz damlı taş evlerin beraberinde görülen çatılı yapılar esas alınmıştır. Dikdörtgen bir yapı formu, zeminde geniş kullanım, yaşamı terasa taşıyan, için dış, dışın iç olduğu bir tasarım anlayışının modern yansıması kullanılmıştır.


İs designed fort he growing real estate sector, for the need of summer-winter living buildings. The project area is located in Yalıkavak Geriş with a wide sea view on a 40 % sloping place. The entrance to the place is from the east direction. The sea view is at the north direction. The Yalıkavak city view and the place of the Marina has formed the Project. The location of the project is supported by the terraces on the north and east directions.
The building is affected by the Bodrum stone style. Traditional white flat white roof , stone buildings inspired the project. Rectangle building form,wide ground floor use, living is taken to the terrace, inside to outside, outside to inside way of life is choosen in a modern style.

 
Page 2 of 3
Header Style
Menu Style
Color :